Restriccions COVID-19 a partir del 14 de juny

Àmbit cultural

Teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable

Horari: de 6 a 01 hores.

Aforament al 70% amb un nombre màxim de 1.000 persones per sala i sessió o actuació.

Els assistents han d'estar asseguts. S'ha de garantir una bona ventilació. 

Aforament al 70% i màxim de 3.000 persones per activitats a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.

Grans recintes

Activitats amb autorització d’aforament superior a 15.000 persones es permet fins el 20% d’aquest aforament sempre i quan es compleixin els requisits següents:

Sectors independents de màxim 3.000 persones (els serveis de restauració, lavabos i accessos també han de ser independents).

Mesures de circulació i de control d’accessos que evitin aglomeracions. Declaració responsable al Departament de Cultura i a l’Ajuntament corresponent.

Serveis de bar i restauració

A les sales de concert, cafès teatre o cafès concert es permet servei de bar.

Als restaurants musicals se'ls aplica el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat.

Activitats populars i tradicionals

Tant a l'aire lliure en un espai perimetrat i estàtic com en espais tancats.

Públic assegut.

Requisits d'aforament i de limitació de persones establerts, en funció de les condicions de ventilació i de control d'accessos i mobilitat de l'activitat. Amb un 70% de l’aforament i un màxim de 1.000 persones, o de 3.000 si la ventilació és reforçada.

Assemblees

Es permeten les assemblees presencials d'entitats culturals i associatives amb un aforament del 70% i 500 persones com a màxim o 1.000 si es fan a l'aire lliure o hi ha ventilació reforçada i control d'accessos.