Consolidació del 6è Tast

Durant aquest mes de juliol, s'han mantingut dues reunions amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per presentar i donar forma al 6è Tast d'Espectacles Familiars que es durà a terme el dissabte 18 de novembre a la ciutat. Una ha estat amb del Departament de Turisme i l'altra amb el Departament de Cultura.

S'han presentat les novetats que es volen dur a terme durant el Tast buscant col·laboracions i noves iniciatives perquè la festa es consolidi a Sant Feliu de Llobregat i se'n pugui fer més difusió, tant a nivell local com comarcal. Es vol potenciar una jornada plena d'espectacles i d'activitats on hi puguin conviure programadors, grups Xarxa, companyies i públic en general.