Baix Llobregat

L'escola va de Bolo és un programa de la Fundació Xarxa que ofereix espectacles professionals de diferents disciplines escèniques als alumnes d'Educació Infantil, Primària i Secundària de les escoles de la comarca del Baix Llobregat.

Aquest programa compta amb la col·laboració del vostre Ajuntament i del programa ANEM AL TEATRE de la Diputació de Barcelona.

Els objectius del programa són:

 • Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i totes les disciplines que les componen.
 • Formar espectadors i crear nous públics de les arts escèniques.
 • Donar suport a les polítiques educatives i culturals municipals.
 • Contribuir a l'equilibri del territori quant a l'oferta cultural i artística per a la població infantil i juvenil.

La Fundació Xarxa vol que aquest projecte per al Baix Llobregat esdevingui un mitjà útil per als mestres i una font d'emoció, informació i coneixement per als alumnes.

El programa L'escola va de Bolo ofereix:

 • Espectacles de qualitat, seleccionats per la seva idoneïtat pedagògica i a càrrec de companyies professionals.
 • Aforaments limitats per tal de gaudir de les millors condicions de recepció dels espectacles.
 • Espectacles adreçats a tots els alumnes de 3 fins a 16 anys.
 • Guies didàctiques de cadascun dels espectacles i atenció pedagògica als mestres que ho sol·licitin.

Horari de les funcions

Les representacions tenen lloc normalment al matí i, eventualment, també a la tarda.

El nombre mínim d'alumnes inscrits serà de 80 aproximadament per tal que es faci la funció.

L'horari de les representacions varia en funció del nombre d'alumnes inscrits, però els HORARIS APROXIMATS solen ser:

Funció única         10:00h
Dues funcions       9:30h i 10:45h o 11:15h
Tres funcions         9:30h, 10:45h i 15:15h

Això no obstant, aquest horari de les funcions de cada espectacle és aproximat i es fixarà un cop s'hagin inscrit les escoles i es conegui la previsió d'alumnes assistents.

En el cas d'un espectacle amb més d'una funció en un teatre que acull escoles de fora del municipi, es disposarà la primera funció per als alumnes del poble i la segona per als alumnes que s'han de desplaçar en autocar.

Els aforaments màxims aproximats són:

Educació Infantil                230 alumnes
Primària i ESO                  350 alumnes

Les representacions destinades a Educació Infantil es faran, sempre que sigui possible, a totes les poblacions que comptin amb un equipament adequat i un nombre d'alumnes suficient.

Les representacions es portaran a terme a Gavà, El Prat de Llobregat, Corbera de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Begues, segon calendari especificat a cada espectacle.

Inscripció

El termini d'inscripció acaba el 30 de setembre.

Us podeu inscriure enviant el formulari per correu electrònic o telefonant a la Fundació Xarxa.

Preu de l'entrada
5 euros

Informació i reserves
FUNDACIÓ XARXA
Martí Díez 7, 3a
08224 Terrassa
escolavadebolo@fundacioxarxa.cat
Tel. 937 805 097 / 937 332 732
Fax 937 332 793

Perquè una inscripció sigui vàlida caldrà la confirmació de la Fundació Xarxa  per telèfon o correu electrònic.

El pagament

Es farà mitjançant ingrés bancari a FUNDACIÓ XARXA al número ES14 0182 8194 07 0200302870

 • Caldrà fer un ingrés mínim del 50% de l'import de les entrades dels alumnes inscrits, 15 dies abans de la funció.
 • En cas de no assistència injustificada no es retornaran els imports abonats.
 • En cas de nombre d'assistents superior al d'inscrits, caldrà fer l'ingrés corresponent el mateix dia de la funció.

 

 Programa amb la col·laboració de  Diputació de Barcelona

 
Copyrights © 2021 - Tots els drets reservats.