MANIFEST A LA INHABILITACIÓ DEL M.H.PRESIDENT DE LA GENERELITAT DE CATALUNYA

MANIFEST A LA INHABILITACIÓ DEL M.H.PRESIDENT DE LA GENERELITAT DE CATALUNYA