9a. EDICIÓ DEL TAST D'ESPECTACLES - LA XARXA

Visita el web i fes un tast de tot el que està a punt d'arribar als escenaris: 

http://www.tastespectaclesfamiliars.cat/